Vizuální identita ÚMK
Na tomto Ústavu není vyučován marketing, ale marketingové komunikace. Především absence jednotného vizuálního stylu, kterým by Ústav komunikoval s veřejností, byla hlavní příčinou ke vzniku nové vizuální identity. Identita si na nic nehraje. Její základy stojí na symbióze výrazných barev a jasně čitelné typografie, která v identitě hraje zásadní roli v podobě rázných slovních spojení, která definují Ústav jako takový. Ústav marketingových komunikací teď komunikuje s veřejností v uceleném jednotném stylu, který tvoří především grafické prvky, slovní hříčky, aplikace tvarů, pestrost fotografie či barev. Identita je navržena pro snadnou aplikaci a užití v digitálním a online prostředí, které je dnes, více než kdy jindy, součástí každodenního života.

identity, visual style, typography, marketing
2021
         © Kristýna Londinová 2020