Zachycení autoportrétu pomocí plakátu. Barva, linie,
kontrast. Plakát je tvořen z písmen tvořící přezdívku.
Doprovodným výstupem je video s pohybujícími se
písmeny v rytmu autorské hudby.

plakát, autoportrét, barva
2015
© Kristýna Londinová 2018