KATALOG DESIGN SKLO
Sazba a grafické zpracování vizuálního stylu katalogu pro ateliér Design skla, na Fakultě Multimediálních komunikací ve Zlíně.

catalogue, layout, typography, magazine, design
2021
         © Kristýna Londinová 2021