Projekt Stírej je založen na principu stíracích losů. Plakát a pohlednice jsou navrženy 
pro Zlin Design Week 2018, který se celý probíhal pod tématem Hra. Tento projekt v sobě
skrývá myšlenkové hry a pomocí interaktivního odtajnění je divák objeví. Na hlavním plakátu
jsou zobrazena pravidla Hry, které po přečtení vzbudí v divákovi jisté pochybnosti, uvědomí
si jestli Hru hraje a pravidla jej pobaví, či pravidla nepochopí a není tak hoden hrát Hru.
Pohlednice v sobě také skrývají tajemství. Odesílatel neví, jaký vzkaz posílá, to se dozví až příjemce.

poster, postcards, typography, mind game, interactive
2018

© Kristýna Londinová 2018