Graphitical
Projekt Graphitical kriticky interpretuje aktuální témata a události z politické, společenské a etické oblasti nejen v České republice. Tyto rezonující události jsou vizuálně zachycovány podobě informačního toku, pod jehož nátlakem se denně ocitáme. Série několika plakátů prezentuje autorský přístup ke sdělovacím možnostem grafického designu a komentuje aktuální dění. Projekt je koncipován pro dlouhodobou reflexi dění ve společnosti. Projekt Graphitical byl vytvořen na základě diplomové práce v roce 2020.

The Grafitical project critically interprets current political, social and ethical topics and events not only in Czech Republic. These resonant events are visually portrayed in the form of an information current, under whose pressure we find ourselves every day. Series of several posters presents an author's approach to the means of graphic design communication. This video project is conceived for long-term reflection of events in society. The Graphitical was created on the basis of a diploma thesis in 2020.

poster, critical design, diploma work, animation, typography, current events
2020
Práce získala ocenění Excelentní design v soutěži Národní cena za studentský design v roce 2020
         © Kristýna Londinová 2020