Publikace Analogové improvizace na téma Návod vznikla za spolupráce studentů 4. ročníku
ateliéru Grafický design a studentů z ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně. Publikace byla
vytvořena v rámci workshopu pod vedením Pavla Büchlera a Karla Halouna.


This publication on the theme of Instructions was created in colaboration between students
of Graphic Design Studio and Advertising Photography at the Faculty of Multimedia
Communications in Zlín. The publication was created during the workshop called Analog
Improvisation, supervised by Pavel Büchler and Karel Haloun. 


workshop, graphic design, fanzin, zin, photography, handmade
2019​​​​​​​
© Kristýna Londinová, Katarína Kyselicová, Zuzana Vanišová, Silvie Jakubková, Anna Ritterová, Dávid Mackovič, Petra Bašnáková, 2019