ALMANACH DVACT LET FMK 2002–2022
Almanach vytvořený k příležitosti oslav 20. let od vzniku Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Almanach zahrnuje vybrané práce 13 ateliérů za posledních 10 let, Ústav marketingových komunikací a další funkční části fakulty jako jsou galerie G18, Komunikační agentura, UPPER – Centrum kreativních průmyslů nebo Kabinet teoretických studií. Jednotlivé texty ateliérů představují začátky ateliéru a dále vizi do budoucnosti. Jedná se o limitovanou publikaci, která slouží k prezentaci tvůrčí činnosti Fakulty multimediálních komunikací.

almanac, magazine, layout, typography
2022
         © Kristýna Londinová 2022