100 let zlínského designu
Projekt Sto let zlínského designu mapuje historii a současnost průmyslového designu ve Zlínském kraji. Výstavní expozice projektu proběhly ve dnech 7. až 15. května 2022 na několika místech ve Zlíně. Snahou organizátorů je poukázat na design jako důležitou součást historie města Zlína, které letos slaví 700 let od první písemné zmínky. Právě hlavní myšlenka oslav – zdůraznění velkého potenciálu všech lidí, kteří historicky tvořili a stále i rozvíjí město do jeho současné podoby – přivedla organizátory k záměru vyzdvihnout kreativitu, jako jeden ze základních aspektů Zlína a jeho okolí.
Vizuální styl styl odkazuje na jednotlivé prvky zlínské historie, ale také k současným designérům a k výrobním materiálům. 

exhibition, design, poster, visual style
2022
         organized by: Zlínský kreativní klastr, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj a Statutární město Zlín and others           photo by: archiv Zlínský kreativní klastr & Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
         © Kristýna Londinová 2022